אתר  Service Report הוא אתר שמרכז את כל ההמלצות והתלונות שהועלו על גבי הרשת ע"י לקוחות של חברות הסלולר, הכבלים והלוויין הפופולאריות בישראל.
טרם הצטרפותכם לשירות של אחת מהחברות המופיעות באתר, פנו מעט זמן כדי ללמוד מניסיונם של לקוחות שהתנסו והחליטו להמליץ או להתריע.

אנו מקווים שמידע זה יועיל לכם וימנע סיבוכים ועצבים שהיו, מסתבר, ידועים מראש.
בהצלחה!